Adopcia srdca – registrácia

Formulár na stiahnutie
Prihlasovací formulár

Osobné a kontaktné údaje
** Meno aj priezvisko sú povinné údaje. V prípade právnickej osoby alebo skupiny je to kontaktná osoba.
Prihlasujem sa do nasledujúcej verzie projektu Adopcia srdca *


* Súhlasím so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov
v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov pre prevádzkovateľov Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Misijný sekretariát, Amazi, občianske združenie, so sídlom Sološnická 20, 841 04 Bratislava na účel zaradenia do projektu Adopcia srdca a podporu misijných projektov týchto organizácií do odvolania súhlasu z mojej strany. Beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môžem kedykoľvek odvolať spôsobom, akým bol súhlas udelený. Poskytnuté osobné údaje môžu byť ďalej spracované na archivačné a štatistické účely.